Oferta

Jako WBT ODO przeprowadzamy audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ODO. W trakcie wieloletniej historii naszej firmy wykryliśmy wiele nieprawidłowowści, które mogłyby zagrozić w płynnym funkcjonowaniu biznesów naszych klientów.

Celem przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych jest przede wszystkim wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych w danej organizacji. W trakcie każdego audytu zostaną zweryfikowane oraz wdrożone między innymi:

 

  • Wszelkiego rodzaju posiadane dokumenty Ochrony Danych Osobowych
  • Metody przetwarzania danych osobowych
  • Przepływ informacji wrażliwych w organizacji
  • Możliwości usuwania danych osobowych
  • Sprawdzanie umów zawartych z podmiotami odnośnie Ochrony Danych Osobowych
    Zapewniamy: