Ochrona Danych Osobowych

Z racji coraz większych nakładanych kar na podmioty, temat Ochrony Danych Osobowych cieszy co raz to większym zainteresowaniem każdej firmy. Ze względu na dość wnikliwe przyglądanie się Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych(GIODO) firmy i instytuacje szukają podywkonawców do zrealizowania przepisów o Ochronie Danych Osobowych.

Czym jest ODO ? Według Ustawy o Ochronie Danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej. Danymi są między innymi numer PESEL, NIP, który pozwala odnieść się do konkretnej osoby.

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na wszystkich administratorów danych obowiązek dostosowania za pomocą środków technicznych i organizacyjnych ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz pełne zabezpieczenie ich przed udostępnienie osobom nieupoważnionym. .